Instituția Prefectului - Județul Arad are un SITE NOU:

 http://ar.prefectura.mai.gov.ro

Judetul Arad

Situat în partea de vest a țării, de-a lungul unor importante căi de comunicații naționale și internaționale, județul Arad, poarta de vest a României, se întinde din inima Munților Apuseni până la câmpia largă și netedă formată de Mureș și de Crișul Alb. Limita nordică se desfășoară pe fațada vestică a Munților Apuseni, a Dealurilor Vestice și Câmpia de Vest, iar de la Masivul Codru-Moma, până la Valea Moneasa, limita județului coincide cu cumpăna de ape dintre Crișul Alb și Crișul Negru. În sud, județul prezintă o limită estompată, adică o cumpănă de ape joase.

Primele urme care confirmă prezența unor comunități umane pe teritoriul județului Arad datează de la sfârșitul glaciațiunii Würm, adică din perioada cuprinsă între 40.000 – 10.000 î. Hr.

Cercetările arheologice au evidențiat pe terasele joase ale dealurilor din zona Mureșului inferior, prezența unor comunități aparținând paleoliticului superior. Investigațiile întreprinse confirmă o continuitate de locuire a acestui spațiu care se încadrează în evoluția istorică generală a teritoriului locuit de români.

Agricultura, creșterea animalelor, meșteșugurile și, nu în ultimul rând, comerțul, erau ocupațiile locuitorilor din zona arădeană. Precum în restul spațiului de locuire a românilor, și aici așezările s-au reunit în obști, uniuni de obști, cnezate și voievodate. Aceste organizații de tip local au avut o mai lungă existență în timp, care se întinde până în secolele XVII–XVIII, mai ales în zona montană a actualului județ Arad.

Încadrate în voievodatul bănățean, cele din stânga Mureșului – și în voievodatul Crișanei – cele din dreapta aceluiași râu – organizațiile locale și-au construit fortificații, care dovedesc atât puterea de care dispuneau, dar și subordonarea lor politică și militară unei autorități. Cercetările întreprinse încă din secolul al XIX-lea au evidențiat, în apropierea actualului oraș Arad, în localitatea Vladimirescu, existența unei fortificații de pământ și lemn, cu urme de locuire încă din secolul al VIII–lea.

Asupra înființării comitatului Arad datele sunt incerte, cercetările efectuate până acum nereușind să elucideze această problemă. Cu certitudine, comitatul Aradului exista la începutul secolului al XIII–lea, când este amintit în documente, la 1214, comitele arădean Paul.

În secolul al XV-lea, comitatul Arad se întindea de-a lungul ambelor părți ale Mureșului. Înspre vest, dincolo de localitatea Pecica, se învecina cu comitatul Cenad. În sud, în apropierea localităților Mănăștur și Vinga se învecina cu comitatul Timiș, granița urmând râul Bega, până la pârâul Bara, zona în care se învecina cu comitatul Caraș. În est, pârâul Almaș forma granița cu comitatul Hunedoara. În nord și nord-vest se întindea, de-a lungul unei linii care cuprindea localitățile actuale Sânpaul, Șofronea și se continua la sud de Șiria, de-a lungul Mureșului, până la pârâul Roșia, la sud de Petriș, unde se mărginea cu comitatul Zărand. În timp, până la cucerirea otomană, granițele comitatului Arad, cu unele modificări nesemnificative, au rămas, în general, aceleași.

În anul 1552, orașul și comitatul Arad intră sub stăpânire turcească. Aceasta se va menține până în anul 1695. În acest interval de timp a intervenit însă și un intermezzo, în anul 1595, când Aradul, Lipova, Ineul, ultima făcând parte la acea dată din comitatul Zărand, intră sub stăpânirea Transilvaniei. Timp de 20 de ani, comitatul Arad este scos de sub dominația Semilunei otomane. În consecință, Mihai Viteazul instalează în 1599, la Ineu și Lipova, pârcălabi români.

În timpul ocupației turcești se înființează, pe teritoriul comitatului, la Arad și Lipova, două sangeacuri, la care se va adăuga și un al treilea, cel al Ineului, care era încadrat în comitatul Zărand.

În secolul al XVII – lea, comitatul Arad a avut o configurație politică și teritorială determinată de evoluția raporturilor principilor ardeleni cu turcii. După alungarea turcilor, prin pacea de la Karlowitz din 1699, Mureșul devine granița dintre austrieci și otomani. În consecință, teritoriile de la sud de Mureș, care au aparținut înainte de instaurarea ocupației turcești comitatului Arad, rămân sub stăpânire otomană. În 1718, în urma păcii de la Passarovitz, aceste teritorii au fost incluse Banatului Timișan, iar apoi comitatelor Timiș și Caraș.

Pe teritoriul de la nord de Mureș, autoritățile habsburgice hotărăsc să constituie un regiment de graniță Illyr cu centrul la Arad. Primele unități ale confiniului militar Tisa-Mureș, se stabilesc pe linia Mureșului începând cu luna iunie 1701.

În anul 1732, comitatul Arad, alături de alte comitate aparținând Partiumului, sunt desprinse de Transilvania, fiind reîncorporate Ungariei. După anul 1740, întregul comitat devine domeniu erarial, orașul având statut de „oraș privilegiat cameral”.

Reorganizarea comitatului începe din luna august 1744, când încetează administrația erarială și este numit un comite suprem al Aradului. În luna septembrie a aceluiași an, plasele Zărand și Ineu, care făceau parte din comitatul Zărand, au fost încorporate comitatului Arad. În componența acestuia intrau, astfel, după anul 1745, patru plase: Vărădia de Mureș, Miniș, Ineu și Zărand. Noi schimbări de ordin teritorial și administrativ cunoaște comitatul Arad odată cu reforma administrativă din anul 1785, din timpul împăratului Iosif al II-lea. Comitatul Arad a a devenit, în urma acestei reforme, cerc al districtului din Oradea. Odată cu revocarea, la 28 ianuarie 1790, a reformelor iosefine, comitatul Arad revine și el, ca întreaga Transilvanie, de altfel, la vechea organizare administrativ-teritorială de dinainte de anul 1785, organizare care se va menține până la începutul secolului al XIX-lea.

În preajma Revoluției de la 1848-1849, suprafața comitatului era de 6225,51 km². Teritoriul comitatului era împărțit în preajma Revoluției de la 1848, tot în patru plase: Arad, Șiria, Ineu și Zărand, la care se adăuga și orașul liber regesc al Aradului.

După Revoluția de la 1848-1849, comitatul Aradului suferă unele modificări. La începutul anului 1850, comitatul Arad, împreună cu sudul comitatului Bihor, care a fost desființat și împărțit în două, formează împreună circumscripția administrativă a Oradiei Mari, cu capitala la Oradea.

În luna august 1852 are loc o nouă organizare administrativă, prin mărirea la șase a numărului plaselor. După anul 1861, numărul plaselor s-a mărit la șase, acestea fiind: Arad, Chișineu-Criș, Pâncota, Ineu, Buteni și Radna. Suprafața comitatului era tot de 5578,96 km².

Prin politica inaugurată în anul 1867, prin pactul dualist, Transilvania este încorporată Ungariei, comitatul arad evoluând în continuare, alături de comitatele din Transilvania. Organizarea teritorial administrativă a comitatului Arad înregistrează un nou moment în evoluția sa, în anul 1876. Comitatul Zărand este acum desființat definitiv, teritoriul său fiind împărțit între comtatele Arad și Hunedoara. Prin suprafața pe care o avea, comitatul Arad se situa pe locul al unsprezecelea între cele 63 de comitate ale Ungariei și Transilvaniei. Conform recensământului din 1890, cele zece plase cu localitățile aparținătoare au fost următoarele: Arad, Ineu, Sebiș, Elek, Chișineu-Criș, Hălmagiu, Pecica, Radna, Târnova, Șiria.

Odată cu înfăptuirea marii Uniri, județul Arad se încadrează definitiv între hotarele statului român unitar, cunoscând organizarea noii administrații.

Limba română devenea limba oficială în serviciile publice și, după caz, acolo unde naționalitățile conlocuitoare formau 1/5 din populație se putea folosi în administrație și limba proprie a acestora.

După pacea de la Trianon (4 iulie 1920), în urma trecerii în componența statului maghiar a celei mai mari părți din cadrul Plasei Elek (Aletea), suprafața comitatului Arad a scăzut de la 6443,39 km², cât a avut la recensământul din anul 1910, la 6005 km². Județul Arad cuprindea acum, pe lângă orașul Arad, comunele rămase din vechiul comitat Arad, precum și câteva localități din comitatul Cenad. În fruntea județului se afla prefectul, ajutat de subprefect, care se ocupa de partea administrativă și care era și el ajutat de Consiliul Județean, ce avea privilegii autonome.

În anul 1926, în urma aplicării prevederilor reformei administrative din anul 1925, se modifică organizarea administrativă a județului. La această dată, teritoriul județului Arad era împărțit în zece plase.

Ca urmare a unor solicitări formulate de autoritățile locale încă în anul 1921, în componența județului Arad intră acum încă zece localități, suprafața județului ajungând acum la 6255 km².

Această structură administrativă a județului Aradrămâne în vigoare până la sfârșitul anului 1929. Prin Înaltul decret Regal nr. 4063/ 7 decembrie 1929, este modificată împărțirea administrativă a județului Arad. De data aceasta, prin trecerea comunei Talpoș în componența județului Bihor, suprafața sa scade la 6248 km², iar prin desființarea plasei Spineni, cele 225 de comune rurale erau împărțite în nouă plasei. Aradul era singura comună urbană care avea acest statut.

O nouă modificare a structurii administrative a județului Arad s-a produs în anul 1936, când cele 227 comune rurale au fost cuprinse în zece plase, numărul lor crescând prin înființarea plasei Târnova. Numărul localităților a fost și el modificat la 234.

În timpul regimului antonescian, în anul 1941, se schimbă structura administrativă a județului, acesta cuprinzând 13 plase.

După al Doilea Război Mondial, județul arad este integrat în regiunea Banat, fiind împărțit în câteva raioane. În anul 1968, odată cu reorganizarea administrativă a României, este reînființat județul Arad actual.

 Prof. Corneliu Pădureanu 

Agenda de lucru

Agenda Prefectului

16.04.2018 - 22.04.2018

Luni 16.04.2018
11:00 - Ședință operativă

Marți 17.04.2018
12:00 - Ședință cu reprezentanții CFR și  primăriile Săvârșin,Petriș

Miercuri 18.04.2018
- activități curente

Joi 19.04.2018
11:00 - Participare la Adunarea Generală a cadrelor militare în rezervă și în retragere

Vineri 20.04.2018
10:00 - Participare la Congresul Internațional de istorie a presei-Sala Ferdinand

Sâmbătă 21.04.2018

 

Duminică 22.04.2018

02.04.2018 - 08.04.2018

 

Luni 02.04.2018
10:00 - Participare la Deschiderea Anului de Pregătire 2018-2019 la Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad

11:00 - Ședință operativă

11:30 - Ședința Colegiului Prefectural-UAV

Marți 03.04.2018
12:00 - Ziua Jandarmeriei

Miercuri 04.04.2018
11:30 - Ședință de lucru privind organizarea evenimentelor care marcheaza Anul Centenarului

Joi 05.04.2018
- activități curente

Vineri 06.04.2018
- activități curente

Sâmbătă 07.04.2018

Duminică 08.04.2018

26.03.2018 - 01.04.2018

Luni 26.03.2018

11:00 - Ședință operativă

Marți 27.03.2018
- activități curente

Miercuri 28.03.2018
10:00 - Ședință comitet tehnic pt.analiza calității apei din județ

11:00 - Conferință cu tema-„Elevul consumator vulnerabil’’-Colegiul Național Moise Nicoară

11:00 - Participare la festivitatea de acordare a înaltei distincții de Doctor Honoris Causa domnului Prof.univ.dr. Ștefan Bratosin – Universitatea Aurel Vlaicu-Arad

12:00 - Ședință cu primarii din județ-extinderea magistralei de gaz

Joi 29.03.2018
09:00 - Audiențe

10:00 - Comisie mixtă de rechiziții a județului

14:00 - Participare la raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul filialei Arad al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania în anul 2017

Vineri 30.03.2018
10:00 - Ziua NATO-Sala Rotondă a Instituției Prefectului-Județul Arad

12:00 - Participare la festivitatea de acordare a înaltei distincții de Doctor Honoris Causa domnului Prof.univ.dr. Teodor-Viorel Meleșcanu – Universitatea Aurel Vlaicu-Arad

 

Sâmbătă 31.03.2018
Duminică 01.04.2018

19.03.2018 - 25.03.2018

Luni 19.03.2018
11:00 - Ședință operativă

Marți 20.03.2018
- activități curente

Miercuri 21.03.2018
- activități curente

Joi 22.03.2018
09:00 - Audiențe

11:00 - Ședință protocol schimb informații referitoare la înmatriculări,radieri masini  prezintă SPCRPCIV –cu primăriile din județ

11:00 - Confort Construct & Instal 2018-Deschiderea oficială

Vineri 23.03.2018
10:00 - Participare -Conferință internațională ,,Dezvoltarea infrastructurii transeuropene Via Carpatia în România” în Sala Mare a Prefecturii Bihor

10:00 - Inaugurarea sediului APIA din Chișineu-Criș

12:00 - Ziua Poliției Române

14:00 - Lansarea cărții „Triumful credinței-Orizonturi românești. O carte de interviuri cu Victor Micluța’’

 

Sâmbătă 24.03.2018
Duminică 25.03.2018

 

12.03.2018 - 18.03.2018

Luni 19.03.2018

- activități curente

Marți 20.03.2018

- activități curente

Miercuri 21.03.2018

- Comisie tehnică pt.analizarea calității apei potabile din județ

Joi 22.03.2018

09:00 - Audiențe

11:00 - Ședință protocol schimb informații referitoare la înmatriculări,radieri masini  prezintă SPCRPCIV –cu primăriile din județ

11:00 - Confort Construct & Instal 2018-Deschiderea oficială

Vineri 23.03.2018

10:00 – Participare -Conferință internațională ,,Dezvoltarea infrastructurii transeuropene Via Carpatia în România” în Sala Mare a Prefecturii Bihor

10:00 – Inaugurarea sediului APIA din Chișineu-Criș

12:00 – Ziua Poliției Române

14:00 - Lansarea cărții „Triumful credinței-Orizonturi românești. O carte de interviuri cu Victor Micluța’’

Sâmbătă 24.03.2018

10:00 - Simpozionul „Sever Frențiu’’ dedicate Centenarului Marii Uniri 1918-2018 „Acțiuni premergătoare Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918’’

Duminică 25.03.2018

05.03.2018 - 11.03.2018

 

Luni 05.03.2018

11:00- Ședință operativă

11:30 - Colegiu Prefectural

Marți 06.03.2018

13:00 - Ședință cu secretarii din primării

Miercuri 07.03.2018

- activități curente

Joi 08.03.2018

09:00 - Audiențe

Vineri 09.03.2018

11:00 - Ziua victimelor totalitarismului comunist

Sâmbătă 10.03.2018

Duminică 11.03.2018

 

26.02.2018 - 04.03.2018

Luni 26.02.2018

11:00- Ședință operativă

12:00 - Participare la ceremonia de predare a comenzii Batalionului 191 de infanterie "Colonel Radu Golescu" în unitatea militară din Cetatea Aradului

14:00 - Participare videoconferință cu tema "avertizare cod galben și cod portocaliu" sezonul rece

Marți 27.02.2018

10:00 - Vizită Consul Germaniei, ES RALF KRAUTKRAMER

11:00 - Videoconferință cu membrii CSU

14:00 - Întâlnire de lucru, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Arad

Miercuri 28.02.2018

09:00- Participare la Ziua Protecției Civile la Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Joi 01.03.2018

09:00 - Audiențe

10:00 - Ședință pregătire Centerarul Marii Uniri

10:30 - Ședință de lucru privind organizarea ceremoniei militare și religioase pentru ziua de 9 martie

11:00 - Ședință întâlnire pe tema amplasării Monumentului Marii Uniri

Vineri 02.03.2018

11:00 - Ședință de evaluare a activității Poliției de Frontieră pe anul 2017

Sâmbătă 03.03.2018

Duminică 04.03.2018

 

Notă: Programul poate suferi modificări în funcție de dispozițiile venite din partea conducerii MAI sau în cazul unor evenimente neprevăzute.

Arhiva agenda de lucru

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad