Activităţile prefecturii

 

ACTIVITATILE PREFECTURII


Servicii publice deconcentrate

In calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, asigura legatura operativa dintre fiecare ministru, respectiv conducator al organului administratiei publice centrale din subordinea Guvernului si conducatorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia.


Legalitatea actelor

Prefectul verifica legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale si judetene,


Apostila

Începând cu data de 1 noiembrie 2004, aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României si care urmeaza sa produca efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Conventiei de la Haga, a trecut în competenta Institutiei Prefectului si a Curtilor de Apel.

De la 1 septembrie 2005, apostilarea actelor este facuta de Tribunale în locul Curtilor de Apel (conform cu Legea nr. 121/05.05.2005, care prevede în art. 2: „Autoritatile române competente sa aplice apostila prevazutala art. 3 alin. (1) din Conventie sunt: tribunalele, pentru actele oficiale prevazute la art. 1 lit. a.), c.) si d.) si prefecturile, pentru actele oficiale prevazute la art. 1 lit. „b.)”.

detalii ......

Primirea actelor în vederea legalizarii cu Apostila de la Haga se face dupa urmatorul program:

LUNI între orele:            12:00 - 14:00 ;

MARŢI între orele:          09:00 - 12:00 ;

MIERCURI între orele:  09:00 - 12:00 ;

JOI între orele:                12:00 - 14:00 ;

VINERI între orele:         09:00 - 12:00 .

Eliberarea actelor apostilatese se face dupa urmatorul program:

MARŢI între orele:          14:00 - 15:30 ;

MIERCURI între orele:  14:00 - 15:30;

JOI între orele:                15:00 - 16:00 ;

VINERI între orele:         12:00 - 13:30 .

LUNI între orele:             14:00 - 15:30 ;

 

Pasapoarte 


Pasaportul simplu se elibereaza, la cerere, cetatenilor români care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege si nu se afla în una dintre situatiile de suspendare a dreptului de a calatori în strainatate. Cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple se depun personal de catre solicitanti, în tara, la serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, în a caror raza de competenta au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, iar în strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României.

Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata în tara de notarul public, iar în strainatate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

Program de lucru cu publicul:
• Luni        08.30 - 12.00 ; 12.30 - 16.30;
• Marti       08.30 - 12.00 ; 12.30 - 16.30;
• Miercuri 08.30 - 12.00 ; 12.30 - 16.30;
• Joi           08.30 - 12.00 ; 12.30 - 18.30;
• Vineri     08.30 - 12.00 ; 12.30 - 16.30;
 

detalii ......

Înmatriculări și permise auto

Conducatorii de autovehicule trebuie sa posede permis de conducere si sa aiba vârsta minima de 18 ani împliniti, cu exceptia celor care conduc un ciclomotor,care trebuie sa aiba cel putin vârsta minima de 16 ani împliniti.

Conducatorii autovehiculelor care efectueaza transport public de persoane trebuie sa aiba vârsta minima de 21 de ani împliniti si sa faca dovada ca sunt angajati ai unui operator de transport, iar cei care conduc vehicule cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite sau care efectueaza transport de marfuri trebuie sa posede atestat profesional;

Examinarea candidatilor in vederea obtinerii permisului de conducere;

Inmatriculari auto;

Primirea documentelor necesare si inmatricularea vehiculelor;


Eliberarea certificatelor de inmatriculare a vehiculelor;


Preschimbarea certificatelor de inmatriculare in cazul celor expirate, pierdute, deteriorate, furate;

detalii ......


 

Agenda de lucru

Agenda Prefectului

12.02.2018 - 18.02.2018

Luni 12.02.2018

1100- Ședință operativă

Marți 13.02.2018

1000 - Comisia Județeană de Fond Funciar

Miercuri 14.02.2018

- activități curente 

Joi 15.02.2018

0900 - Audiențe

- activități curente

Vineri 16.02.2018

 - activități curente

Sâmbătă 17.02.2018

Duminică 18.02.2018

 

Notă: Programul poate suferi modificări în funcție de dispozițiile venite din partea conducerii MAI sau în cazul unor evenimente neprevăzute.

Arhiva agenda de lucru

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad