Prefectul este reprezentantul guvernului pe plan local fiind garantul respectarii legii si ordinii publice pe plan local.

În calitate de reprezentant al Guvernului, pe plan local,prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.

Prefectul asigura legatura operativa dintre fiecare ministru, respectiv conducator al organului administratiei publice centrale din subordinea Guvernului si conducatorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia.

Principalele atributii ale prefectului:

- asigura, la nivelul judetului , aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si a hotarârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice;

- actioneaza pentru realizarea în judet, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare si dispune masurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competentele si atributiile ce îi revin, potrivit legii;

- actioneaza pentru mentinerea climatului de pace sociala si a unei comunicari permanente cu toate nivelurile institutionale si sociale, acordând o atentie constanta prevenirii tensiunilor sociale;

- colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru determinarea prioritatilor de dezvoltare teritoriala;

- verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului;

- asigura, împreuna cu autoritatile si organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în conditiile stabilite prin lege, a masurilor de pregatire si interventie pentru situatii de urgenta;

- dispune, în calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situatii de urgenta, masurile care se impun pentru prevenirea si gestionarea acestora si foloseste în acest sens sumele special prevazute în bugetul propriu cu aceasta destinatie;

- utilizeaza, în calitate de sef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat si baza logistica de interventie în situatii de criza, în scopul desfasurarii în bune conditii a acestei activitati;

- dispune masurile corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor si a sigurantei cetatenilor, prin organele legal abilitate;

- asigura realizarea planului de masuri pentru integrare europeana;

- dispune masuri de aplicare a politicilor nationale hotarâte de Guvern si a politicilor de integrare europeana;

- hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu institutii similare din tara si din strainatate, în vederea promovarii intereselor comune;

- asigura folosirea, în conditiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetatenii apartinând minoritatilor nationale si serviciile publice deconcentrate în unitatile administrativ-teritoriale în care acestia au o pondere de peste 20% .

- prefectul îndeplineste si alte atributii prevazute de lege si de celelalte acte normative, precum si însarcinarile stabilite de Guvern.

Agenda de lucru

Agenda Prefectului

16.10.2017 - 22.10.2017

Luni 16.10.2017

1000 - Agenția Națională împotriva traficului de persoane - întâlnire de lucru

1100 - Ședință operativă

1300 - Ședința cu structurile MAI

1400 - Ceremonial mlitar și religios de depunere coroane la Cetatea Aradului

Marți 17.10.2017

- activități curente

Miercuri 18.10.2017

1000 - Gala persoanelor cu dizabilități

Joi 19.10.2017

0900 - Audiențe Prefect

1000 - Comisie mixta de rechizitii a jud.Arad

Vineri 20.10.2017

 - activități curente

Sâmbătă 21.10.2017

Duminică 22.10.2017

 

Arhiva agenda de lucru

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad