Prefectul este reprezentantul guvernului pe plan local, fiind garantul respectării legii și ordinii publice pe plan local.

În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Prefectul asigură legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv conducător al organului administrației publice centrale din subordinea Guvernului și conducătorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia.

Principalele atribuții ale prefectului:

·         Asigură, la nivelul județului, aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice;

·         Acționează, pentru realizarea în județ, a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare și dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce îi revin, potrivit legii;

·         Acționează pentru menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale;

·         Colaborează cu autoritățile administrației publice locale, pentru determinarea priorităților de dezvoltare teritorială;

·         Verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului;

·         Asigură, împreună cu autoritățile și organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condițiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire și intervenție pentru situații de urgență;

·         Dispune, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru situații de urgență, măsurile care se impun pentru prevenirea și gestionarea acestora și folosește în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinație;

·         Utilizează, în calitate de șef al protecției civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat și baza logistică de intervenție în situații de criză, în scopul desfășurării în bune condiții a acestei activități;

·         Dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracțiunilor și apărarea drepturilor și a siguranței cetățenilor, prin organele legal abilitate;

·         Asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;

·         Dispune măsuri de aplicare a politicilor naționale hotărâte de Guvern și a politicilor de integrare europeană;

·         Hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituții similare din țară și din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;

·         Asigură folosirea, în condițiile legii, a limbii materne, în raporturile dintre cetățenii aparținând minorităților naționale și serviciile publice deconcentrate în unitățile administrativ-teritoriale în care aceștia au o pondere de peste 20%;

·         Prefectul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și de celelalte acte normative, precum și însărcinările primite de Guvern.

 

 

Agenda de lucru

Agenda Prefectului

11.12.2017 - 17.12.2017

Luni 11.12.2017

1100 - Ședință operativă

1130- Colegiu Prefectural

Marți 12.12.2017

1300 - Depunere coroană cu flori la Castelul Regal Săvârșin

1800 - Participare la Concertul de Colinde organizat de UAV Arad și Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea"

Miercuri 13.12.2017

 - activități curente

Joi 14.12.2017

0900 - Audiențe

1400 - Ședință de lucru structuri MAI

Vineri 15.12.2017

1300 - Întâlnire de lucru comună la sediul Instituției Prefectului - Județului Hunedoara

Sâmbătă 16.12.2017

Duminică 17.12.2017

 

Notă: Programul poate suferi modificări în funcție de dispozițiile venite din partea conducerii MAI sau în cazul unor evenimente neprevăzute.

Arhiva agenda de lucru

Manifestatii

  PROGRAMUL OMAGIERII EROILOR REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989 ÎN PERIOADA 21-23.12.2017   21.12.2017 ORA :             7:40 – Orologerie - Arad, str. Cocorilor                         8:10 – Strungul – Arad, Calea Victoriei                         8:40–Biserica Paraclisul Martirilor–Arad, Piaţa UTA–slujbă de pomenire                         9:00 – Troiţa Eroilor – Arad, cimitirul Eternitatea  ... Citeste...

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad