01. Cerere pentru apostilare (Conform IMAI 82/2010) timp complectare 5 minute

02. Cerere pentru acces la informatii de interes public (Conform L.544 / 2001) timp complectare 5 minute

03. Cerere pentru dobandirea statutului de cetatean roman cu domiciliul in strainatate timp complectare 5 minute

04. Cerere pentru eliberarea dublicatului titlului de proprietate timp complectare 5 minute

05. Cerere acces la date personale (Conform L.677 / 2001) timp complectare 5 minute

06. Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție (Conform L.677 / 2001) timp complectare 5 minute

07. Cerere pentru exercitarea dreptului de opozitie (Conform L.677 / 2001) timp complectare 5 minute

08. Model de plângere pentru exercitarea dreptului de acces (Conform L.677 / 2001) timp complectare 5 minute

09. Model de plângere pentru exercitarea dreptului de intervenție (Conform L.677 / 2001) timp complectare 5 minute

10. Model de plângere pentru exercitarea dreptului de opoziție (Conform L.677 / 2001) timp complectare 5 minute

11. Model de plângere - alte cazuri (Conform L.677 / 2001) timp complectare 5 minute

 

 • Formulare tipizate pentru permise auto
 1. Fişa de consultaţii medicale pentru conducătorii de autovehicule timp complectare 5 minute
 2. Declaraţie în vederea eliberării unui nou permis de conducere timp complectare 5 minute
 3. Cerere de eliberare permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau duplicatul unui permis de conducere timp complectare 5 minute
 4. Cerere pentru prezentare la examenul pentru obtinerea permisului de conducere timp complectare 5 minute
 • Formulare tipizate pentru înmatricularea vehiculelor
 1. Contract de vânzare - cumpărare pentru un vehicul folosit timp complectare 5 minute
 2. Cerere pentru radierea unui vehicul timp complectare 5 minute
 3. Certificat de radiere a unui vehicul timp complectare 5 minute
 4. Cerere pentru eliberarea unei autorizaţii de circulaţie provizorie timp complectare 5 minute
 5. Cerere înmatriculare (auto) vehicul timp complectare 5 minute
 6. Fişă de înmatriculare (dactilografiată) timp complectare 5 minute
 7. Declaraţie privind pierderea/furtul/deteriorarea plăcilor de înmatriculare sau a certificatului de înmatriculare timp complectare 5 minute

 

Prin completarea și semnarea FORMULARULUI TIPIZAT DE CERERE, solicitantul își dă acordul la COLECTAREA și PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL !

A N U N Ț 

     Preşedinţii, locţiitorii, membrii, operatorii de calculator din cadrul birourilor electorale ale secţiilor de votare din Municipiul Arad, sunt rugaţi să se prezinte pentru plata indemnizaţiei de participare la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, neridicată în luna decembrie 2016 - ianuarie 2017, la sediul Instituţiei Prefectului Arad, B-dul Revoluţiei nr. 75,

în perioda 22 – 23 februarie 2017, între orele 1200 - 1630 

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad