S-AU ÎMPLINIT 100 DE ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Ceremoniile  care au marcat intrarea României în primul război mondial au avut loc în Arad, Lipova și Păuliș. În total au fost evocați 900 de eroi care și-au pierdut viața în luptele primului mare război al secolului trecut. Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească!

A N U N Ț 

     Preşedinţii, locţiitorii, membrii, operatorii de calculator din cadrul birourilor electorale ale secţiilor de votare din Municipiul Arad, sunt rugaţi să se prezinte pentru plata indemnizaţiei de participare la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, neridicată în luna decembrie 2016 - ianuarie 2017, la sediul Instituţiei Prefectului Arad, B-dul Revoluţiei nr. 75,

în perioda 22 – 23 februarie 2017, între orele 1200 - 1630 

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad