Instituția Prefectului - Județul Arad are un SITE NOU:

 http://ar.prefectura.mai.gov.ro

RegulamentREGULAMENTUL
de funcţionare a Colegiului Prefectural Arad


Art.1.
Colegiul prefectural funcţionează în temeiul prevederilor art. 22, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările.ulterioare.

Art.2.
(1) Colegiul prefectural se întruneşte lunar la prefectură, de regulă în prima zi de luni din lună, la orele 14,00 şi este prezidat de către prefect.

(2) În lipsa prefectului, şedinţele colegiului prefectural sunt prezidate de către subprefectul desemnat de către acesta.

Art.3.
Colegiul prefectural îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenţa majorităţii membrilor acestuia.

Art.4.
(1) Membrii colegiului prefectural, precum şi celelalte persoane a căror prezenţă la şedinţele colegiului este considerată necesară sunt convocate de către prefect, prin ordin emis în acest sens. Ordinul de convocare se comunică membrilor prin fax sau e-mail, cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei, cu excepţia cazurilor de maximă urgenţă când convocarea membrilor se poate de îndată.

(2) Ordinul de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul unde se desfăşoară şedinţa, ordinea de zi şi lista participanţilor.

(3) În mod excepţional, la propunerea unor membri ai colegiului prefectural, se pot introduce pe ordinea de zi probleme apărute ulterior convocării, cu acordul membrilor colegiuluiprefectural.

Art.5.
(1) Membrii colegiului prefectural sunt obligaţi să participe personal la şedinţe, cu excepţia cazurilor temeinic motivate.

(2) Membrul colegiului prefectural aflat în situaţia prevăzută la alin. 1 trebuie să comunice în scris numele înlocuitorului său de drept.

Art.6.
(1) Secretariatul colegiului prefectural este asigurat de Serviciul conducerea institutiilor publice deconcentrate şi relaţii internaţionale din cadrul Instituţiei Prefectului şi are ca atribuţii:
• redactarea ordinului de convocare a membrilor în şedinţă;
• luarea măsurilor pentru comunicarea ordinului de convocare către membrii şi invitaţi, inclusiv pentru aducerea la cunoştinţă publică a materialelor ce vor fi prezentate în şedinţa colegiului prefectural, prin publicarea lor pe site-ul Instituţiei Prefectului, cel târziu până în preziua şedinţei;
• primirea rapoartelor, a informărilor, a sintezelor şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării şedinţelor, solicitate de la membrii colegiului prefectural;
• întocmirea proceselor-verbale şi a sintezelor şedinţelor, arhivarea şi multiplicarea materialelor, precum şi asigurarea legăturii cu membrii colegiului prefectural;
• comunicarea lunară la Ministerul Administraţiei şi Internelor a tematicii şi programării şedinţei de colegiu prefectural pentru luna următoare, cel târziu pâna la data de 25 a lunii în curs;
• comunicarea lunară la Ministerul Administraţiei şi Internelor, în termen de 5 zile de la data şedinţei, a raportului sinteză, conform modelului comunicat de minister.

(2) Procesul-verbal de şedinţă se întocmeşte şi se semnează de către funcţionarul care asigură secretariatul colegiului prefectural, se contrasemnează de către şeful serviciului, după care se înaintează Prefectului sau subprefectului care a condus şedinţa, în absenta prefectului, în vederea aprobării.

Art.7.
(1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, colegiul prefectural adoptă hotărâri.

(2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

(3) În caz de paritate de voturi, votul prefectului este decisiv.

Art.8.
(1) Hotărârile colegiului prefectural se aduc la cunoştinţă instituţiilor interesate de către secretariatul colegiului prefectural.

(2) Hotărârile de interes public general se aduc la cunoştinţă prin oricare mijloace de publicitate.

(3) Hotărârile se înregistrează în registrul de hotărâri al colegiului prefectural.Agenda de lucru

Agenda Prefectului

16.04.2018 - 22.04.2018

Luni 16.04.2018
11:00 - Ședință operativă

Marți 17.04.2018
12:00 - Ședință cu reprezentanții CFR și  primăriile Săvârșin,Petriș

Miercuri 18.04.2018
- activități curente

Joi 19.04.2018
11:00 - Participare la Adunarea Generală a cadrelor militare în rezervă și în retragere

Vineri 20.04.2018
10:00 - Participare la Congresul Internațional de istorie a presei-Sala Ferdinand

Sâmbătă 21.04.2018

 

Duminică 22.04.2018

02.04.2018 - 08.04.2018

 

Luni 02.04.2018
10:00 - Participare la Deschiderea Anului de Pregătire 2018-2019 la Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad

11:00 - Ședință operativă

11:30 - Ședința Colegiului Prefectural-UAV

Marți 03.04.2018
12:00 - Ziua Jandarmeriei

Miercuri 04.04.2018
11:30 - Ședință de lucru privind organizarea evenimentelor care marcheaza Anul Centenarului

Joi 05.04.2018
- activități curente

Vineri 06.04.2018
- activități curente

Sâmbătă 07.04.2018

Duminică 08.04.2018

26.03.2018 - 01.04.2018

Luni 26.03.2018

11:00 - Ședință operativă

Marți 27.03.2018
- activități curente

Miercuri 28.03.2018
10:00 - Ședință comitet tehnic pt.analiza calității apei din județ

11:00 - Conferință cu tema-„Elevul consumator vulnerabil’’-Colegiul Național Moise Nicoară

11:00 - Participare la festivitatea de acordare a înaltei distincții de Doctor Honoris Causa domnului Prof.univ.dr. Ștefan Bratosin – Universitatea Aurel Vlaicu-Arad

12:00 - Ședință cu primarii din județ-extinderea magistralei de gaz

Joi 29.03.2018
09:00 - Audiențe

10:00 - Comisie mixtă de rechiziții a județului

14:00 - Participare la raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul filialei Arad al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania în anul 2017

Vineri 30.03.2018
10:00 - Ziua NATO-Sala Rotondă a Instituției Prefectului-Județul Arad

12:00 - Participare la festivitatea de acordare a înaltei distincții de Doctor Honoris Causa domnului Prof.univ.dr. Teodor-Viorel Meleșcanu – Universitatea Aurel Vlaicu-Arad

 

Sâmbătă 31.03.2018
Duminică 01.04.2018

19.03.2018 - 25.03.2018

Luni 19.03.2018
11:00 - Ședință operativă

Marți 20.03.2018
- activități curente

Miercuri 21.03.2018
- activități curente

Joi 22.03.2018
09:00 - Audiențe

11:00 - Ședință protocol schimb informații referitoare la înmatriculări,radieri masini  prezintă SPCRPCIV –cu primăriile din județ

11:00 - Confort Construct & Instal 2018-Deschiderea oficială

Vineri 23.03.2018
10:00 - Participare -Conferință internațională ,,Dezvoltarea infrastructurii transeuropene Via Carpatia în România” în Sala Mare a Prefecturii Bihor

10:00 - Inaugurarea sediului APIA din Chișineu-Criș

12:00 - Ziua Poliției Române

14:00 - Lansarea cărții „Triumful credinței-Orizonturi românești. O carte de interviuri cu Victor Micluța’’

 

Sâmbătă 24.03.2018
Duminică 25.03.2018

 

12.03.2018 - 18.03.2018

Luni 19.03.2018

- activități curente

Marți 20.03.2018

- activități curente

Miercuri 21.03.2018

- Comisie tehnică pt.analizarea calității apei potabile din județ

Joi 22.03.2018

09:00 - Audiențe

11:00 - Ședință protocol schimb informații referitoare la înmatriculări,radieri masini  prezintă SPCRPCIV –cu primăriile din județ

11:00 - Confort Construct & Instal 2018-Deschiderea oficială

Vineri 23.03.2018

10:00 – Participare -Conferință internațională ,,Dezvoltarea infrastructurii transeuropene Via Carpatia în România” în Sala Mare a Prefecturii Bihor

10:00 – Inaugurarea sediului APIA din Chișineu-Criș

12:00 – Ziua Poliției Române

14:00 - Lansarea cărții „Triumful credinței-Orizonturi românești. O carte de interviuri cu Victor Micluța’’

Sâmbătă 24.03.2018

10:00 - Simpozionul „Sever Frențiu’’ dedicate Centenarului Marii Uniri 1918-2018 „Acțiuni premergătoare Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918’’

Duminică 25.03.2018

05.03.2018 - 11.03.2018

 

Luni 05.03.2018

11:00- Ședință operativă

11:30 - Colegiu Prefectural

Marți 06.03.2018

13:00 - Ședință cu secretarii din primării

Miercuri 07.03.2018

- activități curente

Joi 08.03.2018

09:00 - Audiențe

Vineri 09.03.2018

11:00 - Ziua victimelor totalitarismului comunist

Sâmbătă 10.03.2018

Duminică 11.03.2018

 

26.02.2018 - 04.03.2018

Luni 26.02.2018

11:00- Ședință operativă

12:00 - Participare la ceremonia de predare a comenzii Batalionului 191 de infanterie "Colonel Radu Golescu" în unitatea militară din Cetatea Aradului

14:00 - Participare videoconferință cu tema "avertizare cod galben și cod portocaliu" sezonul rece

Marți 27.02.2018

10:00 - Vizită Consul Germaniei, ES RALF KRAUTKRAMER

11:00 - Videoconferință cu membrii CSU

14:00 - Întâlnire de lucru, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Arad

Miercuri 28.02.2018

09:00- Participare la Ziua Protecției Civile la Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Joi 01.03.2018

09:00 - Audiențe

10:00 - Ședință pregătire Centerarul Marii Uniri

10:30 - Ședință de lucru privind organizarea ceremoniei militare și religioase pentru ziua de 9 martie

11:00 - Ședință întâlnire pe tema amplasării Monumentului Marii Uniri

Vineri 02.03.2018

11:00 - Ședință de evaluare a activității Poliției de Frontieră pe anul 2017

Sâmbătă 03.03.2018

Duminică 04.03.2018

 

Notă: Programul poate suferi modificări în funcție de dispozițiile venite din partea conducerii MAI sau în cazul unor evenimente neprevăzute.

Arhiva agenda de lucru

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad