I.        Conform prevederilor legale, prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 724/28.09.2017, s-a constituit comisia pentru aplicarea prevederilor HG. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli a României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 în Judeţul Arad;

II.     Au avut loc două întâlniri ale comisiei prin care s-a realizat procedura de consultare a acesteia cu privire la fructele şi/sau legumele care urmează a fi distribuite în anul şcolar 2017-2018 pentru care s-a incheiat procesul verbal din data de 04.10.2017 cât şi cu privire la măsurile educative care vor fi implementate, în urma căruia s-a încheiat procesul verbal din data de 26.10.2017.

III.   Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 300/30.10.2017 au fost  aprobate măsurile pentru implementarea în anul şcolar 2017-2018 a Programului pentru şcoli al României,  dupa cum urmează:

-          furnizarea de mere pentru preşcolarii din grădiniţe cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular pentru anul şcolar 2017-2018 din cadrul Programului pentru şcoli al României.

-          măsurile educative care vor însoţi distribuţia fructelor în şcoli, precum şi a laptelui şi a produselor lactate în anul şcolar 2017-2018 respectiv:

a)      organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui şi/sau unităţi de condiţionare, ambalare, depozitare şi procesare a fructelor şi legumelor şi/sau la unităţi de procesare a laptelui, la sediul grupurilor şi/sau organizaţiilor de producători de fructe şi legume şi/sau la sediu cooperativelor de producători de fructe, legume şi lapte, la staţiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creştere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expozitii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare;

b)      organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi legume, lapte şi produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau lapte, produse lactate şi/sau miere, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;

c)      organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi produse lactate;

IV.  Procedura de achiziţie publică pentru furnizarea şi distribuţia de fructe aferente anului şcolar 2017-2018 nu s-a început încă, deoarece Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în baza  articolul.7 alin.(8) din HG.640/2017,  vor emite un ordin comun privind aprobarea documentaţiei standardizate de atribuire a contractelor/acordului-cadru de furnizare a fructelor, legumelor şi produselor lactate în cadrul Programului pentru şcoli al României;

Agenda de lucru

Agenda Prefectului

11.12.2017 - 17.12.2017

Luni 11.12.2017

1100 - Ședință operativă

1130- Colegiu Prefectural

Marți 12.12.2017

1300 - Depunere coroană cu flori la Castelul Regal Săvârșin

1800 - Participare la Concertul de Colinde organizat de UAV Arad și Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea"

Miercuri 13.12.2017

 - activități curente

Joi 14.12.2017

0900 - Audiențe

1400 - Ședință de lucru structuri MAI

Vineri 15.12.2017

1300 - Întâlnire de lucru comună la sediul Instituției Prefectului - Județului Hunedoara

Sâmbătă 16.12.2017

Duminică 17.12.2017

 

Notă: Programul poate suferi modificări în funcție de dispozițiile venite din partea conducerii MAI sau în cazul unor evenimente neprevăzute.

Arhiva agenda de lucru

Manifestatii

  PROGRAMUL OMAGIERII EROILOR REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989 ÎN PERIOADA 21-23.12.2017   21.12.2017 ORA :             7:40 – Orologerie - Arad, str. Cocorilor                         8:10 – Strungul – Arad, Calea Victoriei                         8:40–Biserica Paraclisul Martirilor–Arad, Piaţa UTA–slujbă de pomenire                         9:00 – Troiţa Eroilor – Arad, cimitirul Eternitatea  ... Citeste...

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad