I.        Conform prevederilor legale, prin Ordinul Prefectului Judeţului Arad nr. 724/28.09.2017, s-a constituit comisia pentru aplicarea prevederilor HG. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli a României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 în Judeţul Arad;

II.     Au avut loc două întâlniri ale comisiei prin care s-a realizat procedura de consultare a acesteia cu privire la fructele şi/sau legumele care urmează a fi distribuite în anul şcolar 2017-2018 pentru care s-a incheiat procesul verbal din data de 04.10.2017 cât şi cu privire la măsurile educative care vor fi implementate, în urma căruia s-a încheiat procesul verbal din data de 26.10.2017.

III.   Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 300/30.10.2017 au fost  aprobate măsurile pentru implementarea în anul şcolar 2017-2018 a Programului pentru şcoli al României,  dupa cum urmează:

-          furnizarea de mere pentru preşcolarii din grădiniţe cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular pentru anul şcolar 2017-2018 din cadrul Programului pentru şcoli al României.

-          măsurile educative care vor însoţi distribuţia fructelor în şcoli, precum şi a laptelui şi a produselor lactate în anul şcolar 2017-2018 respectiv:

a)      organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui şi/sau unităţi de condiţionare, ambalare, depozitare şi procesare a fructelor şi legumelor şi/sau la unităţi de procesare a laptelui, la sediul grupurilor şi/sau organizaţiilor de producători de fructe şi legume şi/sau la sediu cooperativelor de producători de fructe, legume şi lapte, la staţiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creştere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expozitii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare;

b)      organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi legume, lapte şi produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau lapte, produse lactate şi/sau miere, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;

c)      organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi produse lactate;

IV.  Procedura de achiziţie publică pentru furnizarea şi distribuţia de fructe aferente anului şcolar 2017-2018 nu s-a început încă, deoarece Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în baza  articolul.7 alin.(8) din HG.640/2017,  vor emite un ordin comun privind aprobarea documentaţiei standardizate de atribuire a contractelor/acordului-cadru de furnizare a fructelor, legumelor şi produselor lactate în cadrul Programului pentru şcoli al României;

Agenda de lucru

Agenda Prefectului

12.02.2018 - 18.02.2018

Luni 12.02.2018

1100- Ședință operativă

Marți 13.02.2018

1000 - Comisia Județeană de Fond Funciar

Miercuri 14.02.2018

- activități curente 

Joi 15.02.2018

0900 - Audiențe

- activități curente

Vineri 16.02.2018

 - activități curente

Sâmbătă 17.02.2018

Duminică 18.02.2018

 

Notă: Programul poate suferi modificări în funcție de dispozițiile venite din partea conducerii MAI sau în cazul unor evenimente neprevăzute.

Arhiva agenda de lucru

© 2010. Toate drepturile rezervate. Institutiei Prefectului judetului Arad